Monthly Archives: Listopad 2016

Wojna Ewangelizacyjna i „chrześcijańska” miłość do szatana

Chrześcijaninie, czy pamiętasz?:

(8) Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. (9) Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. – Ez 33:8-9

Read the rest of this entry

Żydomasońskie źródła antymasońskich ruchów narodowych

Aby zilustrować naszą tezę i urozmaicić ten nieco nudny, bo bardzo skondensowany wywód, a także pokazać do jakiego stopnia mają aktualne znaczenie historyczne odniesienia, przedstawimy mechanizm pe…

Zobacz cały artykuł

Narzędzia Wojny Ewangelizacyjnej

Biblia wzywa wszystkich wierzących do głoszenia Ewangelii. Czas przestać chować głowę w piasek i zdać sobie sprawę, że każdy z nas może nieść codziennie Ewangelię wielu ludziom.
I to bez przemów na ulicach lub godzin rozmów. Read the rest of this entry

Nie My jesteśmy sektą!

Często nas, wyznawców Biblii, nazywa się sekciarzami. Czym są te sekty, czy zagrażają nam, czy jesteśmy jedną z nich? A może to sekty nas atakują?

Read the rest of this entry

Nowy artykuł: Biblia, Darknet, NWO

Sprawy bieżące

Dotychczas strona była prowadzona w dosyć niewielkim stopniu. Od teraz pojawiać się będzie minimum 1 artykuł na tydzień. Związane jest to oczywiście z brakiem czasu.

KRK a Biblia

Wymień dwa podstawowe kierunki kultu w Kościele Rzymskokatolickim, opisz krótko różne formy występujące w obu, przedstaw uzasadnienie ich praktykowania podane przez Kościół Rzymskokatolicki oraz biblijne stanowisko w tych kwestiach. (Dwa podstawowe, najbardziej powszechnie praktykowane, kierunki kultu w KRK to kult Marii, matki Jezusa i kult ciała Jezusa tzw. „eucharystycznego” /„najświętszy” sakrament/. Pytanie jest cztero-częściowe, oczekiwana odpowiedź: 4-7 str.)

Jak słusznie zostało zasugerowane w podpowiedzi do pytania, wiodącymi formami kultu w Kościele Rzymskokatolickim są:

a) kult Jezusa eucharystycznego

b) kult Maryi

Read the rest of this entry

Jak powstawała Biblia

Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament:

Będziesz Biblię nieustannie czytał — powiedział do mnie.

Będziesz ją kochał więcej niż rodziców… Więcej niż mnie…

Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi…”

Testament mojego dziadka” (Roman Brandstaetter, Krąg Biblijny, Warszawa 1994 r., str. 13).

Read the rest of this entry