Category Archives: Prace nadesłane

KRK a Biblia

Wymień dwa podstawowe kierunki kultu w Kościele Rzymskokatolickim, opisz krótko różne formy występujące w obu, przedstaw uzasadnienie ich praktykowania podane przez Kościół Rzymskokatolicki oraz biblijne stanowisko w tych kwestiach. (Dwa podstawowe, najbardziej powszechnie praktykowane, kierunki kultu w KRK to kult Marii, matki Jezusa i kult ciała Jezusa tzw. „eucharystycznego” /„najświętszy” sakrament/. Pytanie jest cztero-częściowe, oczekiwana odpowiedź: 4-7 str.)

Jak słusznie zostało zasugerowane w podpowiedzi do pytania, wiodącymi formami kultu w Kościele Rzymskokatolickim są:

a) kult Jezusa eucharystycznego

b) kult Maryi

Read the rest of this entry

Jak powstawała Biblia

Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament:

Będziesz Biblię nieustannie czytał — powiedział do mnie.

Będziesz ją kochał więcej niż rodziców… Więcej niż mnie…

Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi…”

Testament mojego dziadka” (Roman Brandstaetter, Krąg Biblijny, Warszawa 1994 r., str. 13).

Read the rest of this entry